Ogłoszenia z województwa mazowieckie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Dostawa wzmocnionych terminali transmisji danych Wynik 08/12/2018 - mazowieckie
Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Płocku i Nadzoru Wodnego w Wyszogrodzie - Zarząd Zlewni we Włocławku, w podziale na 7 części Wynik 08/12/2018 - mazowieckie
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminach należących do Związku Międzygminnego pod nazwą Natura zamówienie w 3 częściach Wynik 08/12/2018 - mazowieckie
Modernizacja instalacji paleniskowych kotłów wodnych z wykorzystaniem metod pierwotnych dla ograniczenia stężenia NOx do 450 mg/rm w spalinach na wylocie z każdego kotła w EC Gdańsk i EC Wrocław Inna informacja 08/12/2018 21/01/2019, godz. 11:00 mazowieckie
ZP/2 - Ambulanse/2018 Wynik 08/12/2018 - mazowieckie
Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2018 r. – znak sprawy: ZZP-71/18 części: 1÷5 (województwo podkarpackie) Wynik 08/12/2018 - mazowieckie
Serwis elektrofiltrów PGE Energia Ciepła S.A. i Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. Inna informacja 08/12/2018 20/12/2018, godz. 11:00 mazowieckie
Zapewnienie usługi dostępu do oprogramowania umożliwiającego obsługę procesów harmonogramowania i rozliczania czasu pracy pracowników PAŻP w w modelu usługi zdalnego dostępu (SaaS) Inna informacja 08/12/2018 04/01/2019, godz. 10:00 mazowieckie
Kompleksowa organizacja etapu krajowego projektu Polskie Mosty Technologiczne na 3 rynki: Chiny, Wietnam i Japonia z podziałem na trzy części Przetarg publiczny TED 08/12/2018 10/01/2019, godz. 11:00 mazowieckie
Zadanie IV.2 Budowa kolektora Wiślanego – etap I Inna informacja 08/12/2018 18/12/2018, godz. 07:45 mazowieckie
Wykonanie czynności utrzymaniowych na obiektach inżynierskich w Warszawie Wynik 08/12/2018 - mazowieckie
Świadczenie usług eksploatacyjnych na liniowych obiektach elektroenergetycznych PSE S.A. Inna informacja 08/12/2018 13/12/2018, godz. 10:45 mazowieckie
Zakup energii elektrycznej Przetarg publiczny TED 08/12/2018 14/01/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Usługi eksploatacji sieci WAN Inna informacja 08/12/2018 02/01/2019, godz. 08:30 mazowieckie
Opracowanie dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego i realizacja robót budowlanych dla inwestycji polegającej na przebudowie i wydłużeniu drogi startowej lotniska w Radomiu Inna informacja 08/12/2018 21/12/2018, godz. 09:15 mazowieckie
Wykonanie przebudowy sieci trakcyjnej wraz z robotami towarzyszącymi na odcinku Racibórz – Chałupki oraz przepustu w km 49,872 linii kolejowej 151 Przetarg publiczny TED 08/12/2018 17/01/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Usługi sprzątania obiektów Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz jednostek organizacyjnych na terenie woj. mazowieckiego Wynik 08/12/2018 - mazowieckie
Pobyt laureatów konkursu na statku „Dar Młodzieży” podczas Rejsu Niepodległości przez 33 dni. Wynik 08/12/2018 - mazowieckie
Opracowanie Programu Inwestycji oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego w ramach zadań: „Budowa i modernizacja składów MPS”, „Budowa magazynu olejów i smarów” oraz „Rozbudowa i modernizacja lotniskowego składu paliw nr 3” w kompleksie Świdwin ... Przetarg publiczny TED 08/12/2018 07/01/2019, godz. 09:00 mazowieckie
Zadanie II.2 Modernizacja oczyszczalni ścieków Południe w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej Inna informacja 08/12/2018 08/01/2019, godz. 08:45 mazowieckie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.