Ogłoszenia z województwa mazowiecki regionalny, powiat Żyrardowski

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 44 wyników.
dotyczy zakupu prefabrykatów na fundamenty monolityczno-prefabrykowane Zapytanie ofertowe 20/09/2018 27/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Budowa gazociągu średniego ciśnienia Zapytanie ofertowe 12/09/2018 27/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Budowa gazociągu średniego ciśnieni Zapytanie ofertowe 12/09/2018 27/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania nad doborem materiałów chemo i termoodpornych do budowy rekuperatora przeponowego spaliny/powietrze podmuchowe na potrzeby firmy POLMOS ŻYRARDÓW Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe 17/07/2018 25/07/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej w Żyrardowie Przetarg publiczny TED 03/07/2018 09/08/2018, godz. 09:00 Żyrardowski
Określenie wartości rynkowej nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego Wynik 03/07/2018 - Makroregion Województwo Mazowieckie, warszawski stołeczny, Miasto Warszawa, Radomski, Płocki, Ostrołęcki, Siedlecki, Żyrardowski
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Puszcza Mariańska Inna informacja 30/06/2018 07/07/2018 Żyrardowski
Świadczenie usługi przewozu regularnego w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcj. w ramach komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Konstancin-Jeziorna z Warszawą Wynik 30/06/2018 - warszawski stołeczny, Miasto Warszawa, Warszawski zachodni, Żyrardowski
Dostawa i montaż wiat autobusowych, toalet publicznych, elektronicznych tablic informacyjnych, automatów biletowych na terenie przystanków komunikacji miejskiej w Inowrocławiu Wynik 28/06/2018 - Inowrocławski, Przemyski, Żyrardowski
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Puszcza Mariańska Wynik 26/06/2018 - Kielecki, Żyrardowski
Wykonanie przyszłościowej dokumentacji projektowej do zadania inwestycyjnego pn. Budowa zakładu karnego typu zamkniętego w Sanoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji robót Wynik 20/06/2018 - podkarpackie, Rzeszowski, warszawski stołeczny, Żyrardowski
Dostawa energii elektrycznej wraz z jej dystrybucją do obiektów w Skierniewicach i Sękocinie Starym Wynik 19/06/2018 - Skierniewicki, Miasto Warszawa, Żyrardowski
Dostawy sukcesywne materiałów jednorazowych dla oddziału okulistyki na okres 12 miesięcy Wynik 15/06/2018 - Krakowski, Bydgosko-toruński, Łódzki, Rzeszowski, Miasto Warszawa, Warszawski zachodni, Żyrardowski
Sukcesywne wykonywanie opracowań geodezyjnych Wynik 15/06/2018 - Makroregion Województwo Mazowieckie, Miasto Warszawa, Żyrardowski
Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej w Żyrardowie Wynik 14/06/2018 - Żyrardowski
Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie do 10 000 000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. Przetarg publiczny TED 12/06/2018 16/07/2018, godz. 07:00 Żyrardowski
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5.900.000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek Wynik 07/06/2018 - Żyrardowski
Wykonanie wraz z projektem, dostawą i montażem 5 sztuk tablic informacyjnych. Zapytanie ofertowe 06/06/2018 14/06/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Budowa ścieżek rowerowych realizowanych w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego Przetarg publiczny TED 01/06/2018 10/07/2018, godz. 08:00 Żyrardowski
Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy sieci ciepłowniczej - Zadanie 1, 2, 3, Postępowanie nr 17/375/PN/RB [R9-2) Wynik 31/05/2018 - Miasto Warszawa, Żyrardowski

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.