Ogłoszenia z województwa mazowiecki regionalny, powiat Żyrardowski

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Świadczenia usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem interdyscyplinarnego projektu edukacyjnego rozwijającego postawę pracy zespołowej Zapytanie ofertowe 14/11/2019 22/11/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIR/0257/07/2019 z dnia 08.11.2019 r. dotyczy zakupu prefabrykatów na fundamenty Zapytanie ofertowe 08/11/2019 15/11/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Dostarczenie, montaż i uruchomienie sprzętu TIK oraz instalację oprogramowaniaw Zapytanie ofertowe 31/10/2019 08/11/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
„Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie” Zadanie I - Zieleń towarzysząca ulicom (obiekty liniowe) – ulica Dworcowa. Zapytanie ofertowe 28/10/2019 07/11/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Zapytanie ofertowe na stanowisko specjalisty do spraw opracowywania indywidualnych planów rozwoju uczniów/opiekuna merytorycznego w projekcie nr RPMA.10.01.01-14-b796/18 pn. „Ambitny uczeń – zajęcia dla uczniów” Zapytanie ofertowe 21/10/2019 29/10/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem projektów edukacyjnych i warsztatów dla uczniów w ramach projektu Zapytanie ofertowe 21/10/2019 29/10/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Świadczenia usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów w zakresie Bezpieczeństwa w sieci Zapytanie ofertowe 21/10/2019 29/10/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół prowadzonych przez Gminę Żyrardów Zapytanie ofertowe 30/09/2019 09/10/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Grupowa interwencja terapeutyczna Zapytanie ofertowe 30/09/2019 08/10/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Grupowa interwencja terapeutyczna Zapytanie ofertowe 30/09/2019 08/10/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Budowa autonomicznego pojazdu – opryskiwacza do sadów jabłkowych Zapytanie ofertowe 06/09/2019 20/09/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Zapytanie ofertowe na dostawę elementów technologii źródła ciepła na potrzeby firmy POLMOS ŻYRARDÓW Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe 09/08/2019 12/09/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Zakup licencji na korzystanie z dokumentacji i know-how w celu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz komercjalizacji, produkcji, marketingu i sprzedaży radiofarmaceutyku 18F-fluoroestradiolu Zapytanie ofertowe 08/08/2019 16/08/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Zakup i montaż bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw Zapytanie ofertowe 17/07/2019 31/07/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i elektrycznej nad budową tras rowerowych Zapytanie ofertowe 04/07/2019 15/07/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Zainstalowanie platformy (windy zewnętrznej) oraz zadaszenie schodów do budynku gminnego przy ul. Grójeckiej 45 w Mszczonowie Zapytanie ofertowe 10/06/2019 25/06/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Dostawa i uruchomienie jednego autosamplera do chromatografu cieczowego Zapytanie ofertowe 03/06/2019 10/06/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Zapytanie ofertowe na dostawę stopnia redukcyjnego wyposażonego w turbozespół na potrzeby firmy POLMOS ŻYRARDÓW Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe 14/05/2019 14/06/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Opracowanie i przetestowanie modelu znacząco ulepszonej technologii opartej na innowacyjnych algorytmach tworzenia konstrukcji protetycznych przy wykorzystaniu narzędzi CAD/CAM i 3D Zapytanie ofertowe 09/05/2019 17/05/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.