Ogłoszenia z województwa mazowiecki regionalny, powiat Żyrardowski

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Doradztwo prawne i usługi informacyjne Zapytanie ofertowe 13/01/2019 20/01/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona walorów siedziby Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie, zwiększenie powierzchni wystawienniczej, dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, utworzenie pracowni digitalizacji zbiorów, poprzez prace konserwatorsko-budowlane oraz konserwację zabytkowych stropów – remont budynku w m. Żyrardów, ul. Karola Dittricha 1 na dz. Nr ew.1638/1” Zapytanie ofertowe 28/12/2018 07/01/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Usługa szkoleniowa w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy Zapytanie ofertowe 21/12/2018 28/12/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Doradztwo prawne i usługi informacyjne Zapytanie ofertowe 21/12/2018 28/12/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Remont pomieszczeń znajdujących się w budynku Zapytanie ofertowe 12/12/2018 20/12/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Remont pomieszczeń znajdujących się w budynku Zapytanie ofertowe 27/11/2018 06/12/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Dostawa, montaż i wykonanie 5 tablic pamiątkowych Zapytanie ofertowe 27/11/2018 04/12/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Dostawa i uruchomienie komory gorącej osłoniętej z systemem rozdozowywania radiofarmaceutyków PET Zapytanie ofertowe 23/11/2018 24/12/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Opracowanie innowacyjnej technologii tworzenia "szytych na miarę" konstrukcji protetycznych z wykorzystaniem systemu CAD/CAM Zapytanie ofertowe 14/11/2018 22/11/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu "Żyrardów stawia na edukację" Zapytanie ofertowe 06/11/2018 14/11/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów w ramach projektu "Żyrardów stawia na edukację" - 1 Zapytanie ofertowe 26/10/2018 05/11/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu elementów do badania procesu wymiany ciepła w rekuperatorze służącym do podgrzewania powietrza podmuchowego, spalinami i cieczą o łącznej mocy 160 kW (część I) oraz zestawu elementów do badania procesu wymiany ciepła w rekuperatorze służącym do podgrzewania wody spalinami o łącznej mocy do 870 kW (część II) na potrzeby firmy POLMOS ŻYRARDÓW Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe 26/10/2018 29/11/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Usługa treningu pracy dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Projektu „Krok ku dorosłości-aktywizacja zawodowa młodych osób z niepełnosprawnościami”- Żyrardów Zapytanie ofertowe 27/09/2018 10/10/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Usługa doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Projektu „Krok ku dorosłości-aktywizacja zawodowa młodych osób z niepełnosprawnościami”-Żyrardów Zapytanie ofertowe 27/09/2018 10/10/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
dotyczy zakupu prefabrykatów na fundamenty monolityczno-prefabrykowane Zapytanie ofertowe 20/09/2018 27/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Budowa gazociągu średniego ciśnieni Zapytanie ofertowe 12/09/2018 27/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Budowa gazociągu średniego ciśnienia Zapytanie ofertowe 12/09/2018 27/09/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania nad doborem materiałów chemo i termoodpornych do budowy rekuperatora przeponowego spaliny/powietrze podmuchowe na potrzeby firmy POLMOS ŻYRARDÓW Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe 17/07/2018 25/07/2018 Makroregion Województwo Mazowieckie, Żyrardowski
Zagospodarowanie terenów zieleni publicznej w Żyrardowie Przetarg publiczny TED 03/07/2018 09/08/2018, godz. 09:00 Żyrardowski

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.