Ogłoszenia z województwa mazowiecki regionalny, powiat Ostrołęcki

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. dostawa i montaż instalacji solarnych oraz instalacji fotowoltaicznych Zapytanie ofertowe 02/08/2019 12/08/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Ostrołęcki
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym modernizacje pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej (roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj) Zapytanie ofertowe 24/04/2019 06/05/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Ostrołęcki
Zajęcia prowadzone przez przedsiębiorców dla uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie oraz Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych Zapytanie ofertowe 08/04/2019 16/04/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Ostrołęcki
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo - Borki” obejmującym wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj Zapytanie ofertowe 02/04/2019 11/04/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Ostrołęcki
Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i pomocy naukowych Zapytanie ofertowe 28/03/2019 05/04/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Ostrołęcki
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykonawcy na zakup, dostawę i montaż mebli do budynku Centrum Usług Społecznych w Myszyńcu w ramach Projektu pn.: „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” realizowanego w oparciu o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty netto 30 000 € Zapytanie ofertowe 22/03/2019 02/04/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Ostrołęcki
Usługa - przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla maksymalnie 12 osób Zapytanie ofertowe 21/03/2019 29/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Ostrołęcki
Zatrudnienie koordynatora terenowego do realizacji projektu Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej Zapytanie ofertowe 19/03/2019 29/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Ostrołęcki

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.