Ogłoszenia z województwa mazowiecki regionalny, powiat Ostrołęcki

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym modernizacje pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej (roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj) Zapytanie ofertowe 24/04/2019 06/05/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Ostrołęcki
Zajęcia prowadzone przez przedsiębiorców dla uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie oraz Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych Zapytanie ofertowe 08/04/2019 16/04/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Ostrołęcki
Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Wykonanie Odnawialnych Źródeł Energii w gminie Olszewo - Borki” obejmującym wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj Zapytanie ofertowe 02/04/2019 11/04/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Ostrołęcki
Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i pomocy naukowych Zapytanie ofertowe 28/03/2019 05/04/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Ostrołęcki
ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru wykonawcy na zakup, dostawę i montaż mebli do budynku Centrum Usług Społecznych w Myszyńcu w ramach Projektu pn.: „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” realizowanego w oparciu o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych o wartości szacunkowej zamówienia poniżej równowartości kwoty netto 30 000 € Zapytanie ofertowe 22/03/2019 02/04/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Ostrołęcki
Usługa - przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla maksymalnie 12 osób Zapytanie ofertowe 21/03/2019 29/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Ostrołęcki
Zatrudnienie koordynatora terenowego do realizacji projektu Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej Zapytanie ofertowe 19/03/2019 29/03/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Ostrołęcki
Usługa - przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla maksymalnie 36 osób Zapytanie ofertowe 18/02/2019 26/02/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Ostrołęcki
Przeprowadzenie szkoleń „Pracownik administracyjno - biurowy” Zapytanie ofertowe 15/02/2019 22/02/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Ostrołęcki
Szkolenia dla uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie oraz Zespołu Szkół Powiatowych w Łysych Zapytanie ofertowe 13/02/2019 21/02/2019 Makroregion Województwo Mazowieckie, Ostrołęcki

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.