Ogłoszenia z województwa małopolskie, powiat Tarnowski

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 112 wyników.
Zapytanie ofertowe 1/2019 zakup środka trwałego - wózek widłowy magazynowy Zapytanie ofertowe 22/05/2019 31/05/2019 małopolskie, Tarnowski
Zakup, dostawa i montaż wyoblarki CNC do kształtowania podkładów znaków Zapytanie ofertowe 22/05/2019 31/05/2019 małopolskie, Tarnowski
Doradca zawodowy dla projektu pn. „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ Słoneczne Wzgórze” Zapytanie ofertowe 15/05/2019 23/05/2019 małopolskie, Tarnowski
Wykonanie robót budowlanych w klasztorze Zapytanie ofertowe 14/05/2019 29/05/2019 małopolskie, Tarnowski
Psycholog dla projektu pn. „OD BIERNOŚCI DO AKTYWNOŚCI w Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej ZAZ Słoneczne Wzgórze” Zapytanie ofertowe 14/05/2019 22/05/2019 małopolskie, Tarnowski
DOSTAWA WYPOSAŻENIA PLAŻY PRZY ZBIORNIKU „ŻABNO II/1” Zapytanie ofertowe 13/05/2019 21/05/2019 małopolskie, Tarnowski
Wykonanie syntezy i analizy - stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowej linii wzorniczej znaków i tablic oznakowania tymczasowego dróg, w tym opracowanie założeń do briefu projektowego i określenia kierunków projektowych Zapytanie ofertowe 13/05/2019 21/05/2019 małopolskie, Tarnowski
Prowadzenie zajęć specjalistycznych logopedycznych dla uczestników projektu Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu” Zapytanie ofertowe 08/05/2019 16/05/2019 małopolskie, Tarnowski
Zapytanie ofertowe I-4211-2-15-3/2019/UE na okoliczność prowadzonego sondażu rynku celem udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi „Wykonanie prac adaptacyjnych w pomieszczeniach Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno” Zapytanie ofertowe 07/05/2019 22/05/2019 małopolskie, Tarnowski
Utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego na potrzebę badań i wdrażania nowych technologii osprzętu elektrotechnicznego Zapytanie ofertowe 30/04/2019 17/05/2019 małopolskie, Tarnowski
Wyposażenie serwerowni i pracowni w sprzęt komputerowy Centrum-Badawczo Rozwojowego MGGP Aero Sp. z o.o. Zapytanie ofertowe 29/04/2019 09/05/2019 małopolskie, Tarnowski
Dostawa trzech (3) szt. tablic informacyjnych i trzech (3) szt. tablic „Małopolska myśli o (…)” w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ciężkowice” Zapytanie ofertowe 24/04/2019 06/05/2019 małopolskie, Tarnowski
Zapytanie ofertowe Nr 01/04/RWM/2019 Zapytanie ofertowe 23/04/2019 30/04/2019 małopolskie, Tarnowski
Dostawa przyrządów na wyposażenie laboratorium Zapytanie ofertowe 18/04/2019 06/05/2019 małopolskie, Tarnowski
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. "Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w gminie Żabno" Zapytanie ofertowe 18/04/2019 25/04/2019 małopolskie, Tarnowski
Realizacja usług szkoleniowych w zakresie szkoleń zawodowych. Zapytanie ofertowe 17/04/2019 24/04/2019 małopolskie, Tarnowski
Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji II etapu projektu Lipowe Wzgórze Kultury i Edukacji w Tuchowie Zapytanie ofertowe 17/04/2019 09/05/2019 małopolskie, Tarnowski
Realizacja usług szkoleniowych wraz z zapewnieniem trenera, sali, materiałów szkoleniowych oraz cateringu. Zapytanie ofertowe 17/04/2019 24/04/2019 małopolskie, Tarnowski
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19M04ZO01.MWS dotyczące wyłonienia trenera prowadzącego warsztat tematyczny pn. „Konstrukcja i logika projektu” dla Uczestników projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” rekomendowanego do dofinansowania przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie - Instytucję Pośredniczącą II-stopnia w ramach zadania 2.15 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektów A: (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej) na podstawie umowy o dofinansowanie RPMP.09.03.00-12-0045/16-00. Zapytanie ofertowe 16/04/2019 23/04/2019 małopolskie, Tarnowski
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Ciężkowice” Zapytanie ofertowe 15/04/2019 23/04/2019 małopolskie, Tarnowski

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.