Ogłoszenia z województwa małopolskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 10000 wyników.
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zapytanie ofertowe 25/04/2019 06/05/2019, godz. 10:00 małopolskie
Kompensacja mocy biernej pojemnościowej Zapytanie ofertowe 25/04/2019 10/05/2019, godz. 15:00 małopolskie
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg Zapytanie ofertowe 25/04/2019 30/04/2019, godz. 14:00 małopolskie
Budowa oświetlenia drogowego Zapytanie ofertowe 25/04/2019 06/05/2019, godz. 00:00 małopolskie
Remont lokalu w budynku Zapytanie ofertowe 25/04/2019 29/04/2019, godz. 11:00 małopolskie
Wykonanie prac konserwacyjnych pomieszczeń biurowych w budynku Zapytanie ofertowe 25/04/2019 08/05/2019, godz. 12:00 małopolskie
Produkcja (tłoczenie 1.000 egzemplarzy płyty wraz z przygotowaniem bookletu i etui) płyty CD Zapytanie ofertowe 24/04/2019 30/04/2019, godz. 11:00 Miasto Kraków
Zakup oprogramowania muzycznego Zapytanie ofertowe 24/04/2019 30/04/2019, godz. 11:00 Miasto Kraków
Koszenie terenów zielonych oraz poboczy dróg na terenie Gminy Zapytanie ofertowe 24/04/2019 30/04/2019, godz. 00:00 małopolskie
Naprawa pokrycia dachowego po zniszczeniach spowodowanych przez wichury na budynku Zapytanie ofertowe 24/04/2019 06/05/2019, godz. 09:00 małopolskie
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg Zapytanie ofertowe 24/04/2019 30/04/2019, godz. 14:00 małopolskie
Dostawa sprzętu medycznego dla oddziału Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym INSTRUMENTARIUM DO ZABIEGÓW OPERACYJNYCH w ramach Projektu o numerze RPMP.12.01.03-12-0629/17 pn. „Kompleksowa modernizacja i wyposażenie oddziałów szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka – Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno – Położniczego wraz z Blokiem Porodowym” złożony w postepowaniu konkursowym nr RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR Licytacja 24/04/2019 05/06/2019, godz. 10:00 małopolskie
Dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych, systemów do: leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy mniejszej, korekcji cystocoele - AE/ZP-27-21/19 Licytacja 24/04/2019 30/05/2019, godz. 10:00 małopolskie
Zakup odczynników biologicznych 24 04 2019 I Zapytanie ofertowe 24/04/2019 02/05/2019 małopolskie
Zakup związków chemicznych 24 04 2019 K Zapytanie ofertowe 24/04/2019 02/05/2019 małopolskie
Identyfikacja potrzeb uczestników - opracowanie IPD - powiat miechowski Zapytanie ofertowe 24/04/2019 02/05/2019 małopolskie
Zabudowa na targi SPOGA GAFA 2019 Zapytanie ofertowe 24/04/2019 06/05/2019 małopolskie, Krakowski
„Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) na rzecz Beneficjenta w ramach realizacji projektu–Rewitalizacja zespołu zabudowy i przestrzeni publicznej wokół Bazyliki św. Małgorzaty” Zapytanie ofertowe 24/04/2019 06/05/2019 małopolskie, Nowosądecki
Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem suszarni fluidalnej o wydajności odparowania wody min. 50kg/4godz. wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem – 1szt Zapytanie ofertowe 24/04/2019 27/05/2019 małopolskie
Zapytanie ofertowe z dnia 24.04.2019 r. na zakup specjalistycznego wózka do załadunku i rozładunku blach Zapytanie ofertowe 24/04/2019 27/05/2019 małopolskie, Nowosądecki

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.