Ogłoszenia z województwa lubuskie, powiat Gorzowski

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 51 wyników.
Dostawa sprzętu i środków pszczelarskich. Zapytanie ofertowe 04/07/2019 12/07/2019 lubuskie, Gorzowski
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Zapytanie ofertowe 27/06/2019 16/07/2019 lubuskie, Gorzowski
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiegona zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury dla komunikacji zbiorowej w Gminie Bogdaniec Wynik 25/06/2019 - lubuskie, Gorzowski
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiegona zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury dla komunikacji zbiorowej w Gminie Bogdaniec Zapytanie ofertowe 25/06/2019 03/07/2019 lubuskie, Gorzowski
Dostawa sprzętu i środków pszczelarskich w ramach zadania pn. „Zakup barci, rodzin pszczelich oraz akcesoriów pszczelarskich w Nadleśnictwie Bogdaniec i Kłodawa” do projektu nr POIS.02.04.00-00-0042/16 Obszary Natura 2000 szansą wzbogacenia różnorodności biologicznej Puszczy Gorzowskiej. Zapytanie ofertowe 19/06/2019 27/06/2019 lubuskie, Gorzowski
Wykonanie badań naukowych w ramach projektu „Wirtualny Pacjent - Inteligentny asystent dla studentów medycyny i młodych lekarzy wspierający proces edukacji i podnoszenia kompetencji w zakresie diagnostyki i leczenia chorób Zapytanie ofertowe 14/06/2019 21/06/2019 lubuskie, Gorzowski
Wybór 5 wykonawców usługi pt. Badania przedwdrożeniowe platformy Wirtualny Pacjent - Inteligentny asystent dla studentów medycyny i młodych lekarzy wspierający proces edukacji i podnoszenia kompetencji w zakresie diagnostyki i leczenia chorób. Zapytanie ofertowe 14/06/2019 21/06/2019 lubuskie, Gorzowski
Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Naukowiec - przetwarzanie języka naturalnego. Zapytanie ofertowe 14/06/2019 21/06/2019 lubuskie, Gorzowski
Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Ekspert - przetwarzanie języka naturalnego. Zapytanie ofertowe 14/06/2019 21/06/2019 lubuskie, Gorzowski
Zatrudnienie na umowę zlecenie dwóch pracowników naukowo-badawczych na stanowisku Naukowiec – reprezentacja bazy wiedzy/ontologia. Zapytanie ofertowe 14/06/2019 21/06/2019 lubuskie, Gorzowski
Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Architekt Cloud. Zapytanie ofertowe 14/06/2019 21/06/2019 lubuskie, Gorzowski
Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Ekspert AI / broker technologiczny. Zapytanie ofertowe 14/06/2019 21/06/2019 lubuskie, Gorzowski
Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Konsultanta medycznego. Zapytanie ofertowe 14/06/2019 21/06/2019 lubuskie, Gorzowski
Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Architekt systemu Zapytanie ofertowe 14/06/2019 21/06/2019 lubuskie, Gorzowski
Zatrudnienie na umowę zlecenie dwóch pracowników naukowo-badawczych na stanowisku Junior DevOps Cloud&AI. Zapytanie ofertowe 14/06/2019 21/06/2019 lubuskie, Gorzowski
Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczych na stanowisku Statystyk. Zapytanie ofertowe 14/06/2019 21/06/2019 lubuskie, Gorzowski
Zatrudnienie na umowę zlecenie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku Senior DevOps Cloud&AI. Zapytanie ofertowe 14/06/2019 21/06/2019 lubuskie, Gorzowski
Zatrudnienie na umowę zlecenie dwóch pracowników naukowo-badawczych na stanowisku Inżynier DevOps Cloud&AI. Zapytanie ofertowe 14/06/2019 21/06/2019 lubuskie, Gorzowski
Świadczenie usługi doradztwa pierwszego kontaktu z rodzinami i osobami z niepełnosprawnościami dla bezpośrednich uczestników projektu Zapytanie ofertowe 14/06/2019 25/06/2019 lubuskie, Gorzowski
Świadczenie usług asystenckich przez Asystenta Osoby Niepełnosprawnej Zapytanie ofertowe 12/06/2019 21/06/2019 lubuskie, Gorzowski

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.