Ogłoszenia z województwa lubelskie, powiat Puławski

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 104 wyników.
Dostawa kompletnego agregatu chłodniczego PAG do chłodzenia wodnego roztworu glikolu propylenowego od temperatury +7C (plus 7C) do temperatury –2C (minus 2C) w ramach projektu „Kompleksowa rozbudowa ... Przetarg publiczny TED 04/07/2018 14/08/2018, godz. 08:30 Puławski
Dostawa układu mielenia surowców sypkich, wraz z niezbędnym wyposażeniem, oraz nadzór nad montażem, uruchomieniem i przeszkolenie załogi w ramach projektu „Modernizacja węzła przygotowania i formowan... Przetarg publiczny TED 03/07/2018 09/08/2018, godz. 08:30 Puławski
„Utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – etap III Przetarg publiczny TED 03/07/2018 10/08/2018, godz. 08:00 lubelskie, Bialski, Chełmsko-zamojski, Lubelski, Puławski
SVA/J/4620-88/2018: Dostawa materiałów na wykonanie odwodnienia liniowego wg zestawienia wraz z rozładunkiem na wskazanym miejscu na zadanie 43 500 Dęblin. Inna informacja 03/07/2018 05/07/2018, godz. 10:30 lubelskie, Puławski, Warszawski wschodni
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku warsztatów – segment 2 przy ZSZ Nr 1 w Rykach Wynik 30/06/2018 - Lubelski, Puławski
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik Przetarg publiczny TED 28/06/2018 07/08/2018, godz. 09:00 Puławski
Termomodernizacja budynku warsztatów – segment 2 przy ZSZ nr 1 w Rykach Wynik 27/06/2018 - Puławski
Przebudowa drogi powiatowej nr 3505L Tarnawatka – Werechanie. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3514L Lubycza Królewska – Machnów Nowy – Dyniska Stare. Wynik 27/06/2018 - Sandomiersko-jędrzejowski, Chełmsko-zamojski, Puławski
Budowa oświetlenia ulicznego w os. Jagiellońskie w Dęblinie Wynik 26/06/2018 - Puławski
Zakup i dostawa samochodów hakowych do obsługi kompostowni i sortowni odpadów dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach- 2 sztuki Inna informacja 26/06/2018 20/07/2018, godz. 08:00 Puławski
Termomodernizacja budynku stacji diagnostycznej przy ZSZ nr 1 w Rykach Wynik 26/06/2018 - Puławski
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku internatu przy ZSZ nr 1 w Rykach Wynik 22/06/2018 - Lubelski, Puławski
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Wąwolnica w ramach projektu „Ekologiczna Gmina Wąwolnica” Wynik 22/06/2018 - Puławski
Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Wąwolnica w ramach projektu „Ekologiczna Gmina Wąwolnica” Przetarg publiczny TED 22/06/2018 31/07/2018, godz. 08:00 Puławski
Przebudowa dróg powiatowych o nr 2606L i nr 2622L Wynik 22/06/2018 - Lubelski, Puławski
Budowa oświetlenia ulicznego w os. Jagiellońskie w Dęblinie Przetarg publiczny TED 22/06/2018 31/07/2018, godz. 08:00 Puławski
Termomodernizacja budynku internatu przy ZSZ Nr 1 w Rykach Wynik 21/06/2018 - Puławski
Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 9 000 000,00 PLN na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowy system wodno-ściekowy Gminy Kurów – etap II” Inna informacja 21/06/2018 06/07/2018, godz. 08:00 Puławski
Przystosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Żytniej 22 w Rykach na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej Przetarg publiczny TED 21/06/2018 30/07/2018, godz. 10:00 Puławski
Zakup i dostawa samochodów hakowych do obsługi kompostowni i sortowni odpadów dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach - 2 sztuki Inna informacja 21/06/2018 18/07/2018, godz. 08:00 Puławski

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.