Ogłoszenia z województwa lubelskie, powiat Chełmsko-zamojski

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 108 wyników.
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie branży kolejowej nad zad.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3505L Tarnawatka – Werechanie. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3514L... Wynik 04/07/2018 - Chełmsko-zamojski, Lubelski
Dostawa produktów leczniczych – postępowanie 3 Przetarg publiczny TED 04/07/2018 10/08/2018, godz. 08:00 Chełmsko-zamojski, Lubelski
Zakup i dostawa 2 szt. samochodów z zabudową hakową z przyczepami w ramach budowy inst. mech. – biol. przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infr. tow. na terenie ZZO w Korczowie Wynik 03/07/2018 - Chełmsko-zamojski, Warszawski zachodni
„Utworzenie oraz modernizacja cyfrowych baz danych: EGiB, BDOT500 oraz GESUT dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” – etap III Przetarg publiczny TED 03/07/2018 10/08/2018, godz. 08:00 lubelskie, Bialski, Chełmsko-zamojski, Lubelski, Puławski
„Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków” Inna informacja 30/06/2018 20/07/2018, godz. 08:00 Chełmsko-zamojski
Realizacja zadań ochronnych w 2018 r. w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” na terenie N. Chełm Przetarg publiczny TED 30/06/2018 14/08/2018, godz. 08:00 Chełmsko-zamojski
Dzierżawa trzech statków powietrznych na potrzeby Centrum Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Przetarg publiczny TED 30/06/2018 08/08/2018, godz. 10:00 Chełmsko-zamojski
Sukcesywna dostawa paliwa wraz z usługą tankowania pojazdów, maszyn i urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego Inna informacja 30/06/2018 09/07/2018, godz. 09:00 Chełmsko-zamojski
Zapytanie ofertowe na dostawę 80 sztuk 40’ wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns Przetarg publiczny TED 30/06/2018 06/08/2018, godz. 14:00 Bydgosko-toruński, Makroregion Wschodni, Chełmsko-zamojski
Usługi środowiska naturalnego - restytucja gatunku ciemiężyca czarna Veratrum nigrum - Projekt FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory Inna informacja 29/06/2018 07/08/2018, godz. 12:30 Chełmsko-zamojski, Miasto Warszawa
Dostawa, montaż i rozruch instalacji do mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Korczowie k. Biłgoraja. Inna informacja 29/06/2018 13/07/2018, godz. 08:00 Chełmsko-zamojski
Dostawa wyposażenia pracowni szkół policealnych w województwie lubelskim – etap I Przetarg publiczny TED 27/06/2018 08/08/2018, godz. 08:00 Bialski, Chełmsko-zamojski, Lubelski
Przebudowa drogi powiatowej nr 3505L Tarnawatka – Werechanie. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3514L Lubycza Królewska – Machnów Nowy – Dyniska Stare. Wynik 27/06/2018 - Sandomiersko-jędrzejowski, Chełmsko-zamojski, Puławski
Usługi środowiska naturalnego - restytucja gatunku ciemiężyca czarna Veratrum nigrum - Projekt FlorIntegral -zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory Przetarg publiczny TED 27/06/2018 07/08/2018, godz. 12:30 Chełmsko-zamojski, Miasto Warszawa
Zakup infrastruktury sprzętowej dla potrzeb realizacji projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego” Przetarg publiczny TED 27/06/2018 07/08/2018, godz. 08:00 lubelskie, Bialski, Chełmsko-zamojski, Lubelski
Dostawa zastawek mechanicznych i biologicznych, protez, pierścieni, elektrod do ablacji oraz zastawek aortalnych TAVI dla Oddziału Kardiochirurgii Przetarg publiczny TED 27/06/2018 07/08/2018, godz. 09:00 Chełmsko-zamojski
Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz odgałęzieniami w obrębie pasa drogowego w ul. Okrzei w Zamościu Przetarg publiczny TED 26/06/2018 27/07/2018, godz. 08:00 Chełmsko-zamojski
„Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków” Inna informacja 26/06/2018 10/07/2018, godz. 08:00 Chełmsko-zamojski
Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego – 5 pakietów. Wynik 26/06/2018 - Miasto Wrocław, Miasto Łódź, Chełmsko-zamojski, Miasto Warszawa
Dostawa 80 sztuk 40' wagonów specjalistycznych do przewozu kontenerów typu Sgmmns Wynik 26/06/2018 - Bydgosko-toruński, Chełmsko-zamojski

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.