Ogłoszenia z województwa lubelskie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 8521 wyników.
Usługa koszenia trawy wraz z wywozem Zapytanie ofertowe 25/04/2019 29/04/2019, godz. 12:00 lubelskie
Opracowanie aktów prawnych dotyczących zasobu mieszkaniowego Gminy Zapytanie ofertowe 24/04/2019 30/04/2019, godz. 11:00 lubelskie
Przewóz pracowników Zapytanie ofertowe 24/04/2019 26/04/2019, godz. 00:00 lubelskie
Przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Spawacz TIG” i przygotowanie do egzaminu zewnętrznego nadającego kwalifikacje zawodowe dla 10 osób - uczestników projektu „Outplacement na Lubelszczyźnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe 24/04/2019 02/05/2019 lubelskie, Puławski
Rozeznanie rynku- zapytanie ofertowe na świadczenie usług przeprowadzenia wizyty studyjnej dla nauczycieli kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach Zapytanie ofertowe 24/04/2019 06/05/2019 lubelskie
„Dostawa wyposażania i pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji projektu „Edukacja przyszłości" realizowanego przez Zespół Szkół w Karczmiskach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe 24/04/2019 06/05/2019 lubelskie, Opolski
Dostawa wyposażania i pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji projektu „Edukacja przyszłości" realizowanego przez Zespół Szkół w Karczmiskach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe 24/04/2019 06/05/2019 lubelskie, Opolski
Dostawa materiałów opatrunkowych na potrzeby COZL (COZL/ZPZ/AW/3411/PN-38/19) Licytacja 24/04/2019 27/05/2019, godz. 11:15 lubelskie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach projektu pn.: „Projekt modernizacji i rozbudowy terminala intermodalnego w Małaszewiczach wraz z zakupem wyposażenia” Zapytanie ofertowe 24/04/2019 21/05/2019 lubelskie, Bialski
Usługi w zakresie przeglądu i naprawy sprzętu lotniskowego 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie w 2019 r. – Nr 21/19/N Przetarg publiczny BZP 24/04/2019 06/05/2019, godz. 12:00 lubelskie
Dostawa odczynników do pracowni serologii wraz z dzierżawą niezbędnych urządzeń Przetarg publiczny BZP 24/04/2019 02/05/2019, godz. 10:00 lubelskie
Remont części dachu Zapytanie ofertowe 24/04/2019 30/04/2019, godz. 12:00 lubelskie
Remont cząstkowy dróg gminnych Zapytanie ofertowe 24/04/2019 07/05/2019, godz. 12:00 lubelskie
Budowa budynku administracyjnego kancelarii leśnictwa Adamki nr ewid. dz. 1687 w miejscowości Okuninka. Przetarg publiczny BZP 24/04/2019 09/05/2019, godz. 10:00 lubelskie
Przebudowa linii napowietrznej SN – 15kV na linię kablową SN 15kV Przetarg publiczny BZP 24/04/2019 10/05/2019, godz. 11:00 lubelskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę linii 110 kV Zamość - Tomaszów Północ Przetarg publiczny TED 24/04/2019 04/06/2019, godz. 09:00 lubelskie
Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczące zakupu wartości niematerialnych i prawnych wraz z przeniesieniem pełnych praw autorskich oraz kodów źródłowych w celu wdrożenia innowacji procesowej polegającej na wykorzystaniu w działalności przedsiębiorstwa nowej metody tworzenia i świadczenia usług. Zapytanie ofertowe 24/04/2019 02/05/2019 lubelskie
Zapytanie ofertowe nr 1/04/2019 Zapytanie ofertowe 24/04/2019 02/05/2019 lubelskie
Przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu „Kierunek zmiana" Zapytanie ofertowe 24/04/2019 02/05/2019 lubelskie
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/EFS/EFEKTYWNI/2019 Zapytanie ofertowe 24/04/2019 02/05/2019 lubelskie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.