Ogłoszenia z województwa łódzkie, powiat Skierniewicki

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
,,Usługa doradcza (ekspansja firmy HAK-POL na rynek rosyjski).” Zapytanie ofertowe 18/06/2019 28/06/2019 łódzkie, Skierniewicki
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych Zapytanie ofertowe 18/06/2019 28/06/2019 łódzkie, Skierniewicki
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn.: „Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej” Zapytanie ofertowe 11/06/2019 19/06/2019 łódzkie, Skierniewicki
Zakup blach stalowych Zapytanie ofertowe 31/05/2019 04/07/2019 łódzkie, Skierniewicki
Zakup blach stalowych Zapytanie ofertowe 29/05/2019 02/07/2019 łódzkie, Skierniewicki
Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu pn. „Budowa przedszkola publicznego w Lipcach Reymontowskich w technologii pasywnej” Zapytanie ofertowe 21/05/2019 29/05/2019 łódzkie, Skierniewicki
Usługi najmu placów manewrowych na zajęcia praktyczne Zapytanie ofertowe 07/05/2019 15/05/2019 łódzkie, Skierniewicki
Wykonanie ekspertyz budowlanych oraz opracowanie koncepcji modernizacji przepompowni ścieków Zapytanie ofertowe 29/04/2019 13/05/2019 łódzkie, Skierniewicki
Dostawa i montaż całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 z wyposażeniem. Zapytanie ofertowe 23/04/2019 06/05/2019 łódzkie, Skierniewicki
Przeprowadzenie wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego zwanej DIAGNOZĄ. Zapytanie ofertowe 18/04/2019 25/04/2019 łódzkie, Skierniewicki
na Wykonawcę robót budowlanych dla projektu pn.”Przebudowa parteru i zamiana sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej” Zapytanie ofertowe 27/03/2019 11/04/2019 łódzkie, Skierniewicki
Zapytanie ofertowe nr 4 na wybór dostawcy całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 z wyposażeniem i pieca do ceramiki z wyposażeniem Zapytanie ofertowe 25/03/2019 10/04/2019 łódzkie, Skierniewicki
Usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej nad odtworzeniem nawierzchni dróg po budowie kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach nad następującymi zadaniami: I: Odtworzenie nawierzchni dróg po budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika i Al. Niepodległości w Skierniewicach. II: Odtworzenie nawierzchni dróg po budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Nowobielańskiej w Skierniewicach. III: Odtworzenie nawierzchni dróg po budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej w Skierniewicach. IV: Odtworzenie nawierzchni dróg po budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej, Rekreacyjnej i Kolejowej w Skierniewicach. Zapytanie ofertowe 14/03/2019 26/03/2019 łódzkie, Skierniewicki
Zapytanie ofertowe Nr 19/P/03/Ł/2019 Zapytanie ofertowe 12/03/2019 20/03/2019 łódzkie, Skierniewicki
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/KCP/MAW/2019 pn.: „Przeprowadzenie doradztwa zawodowego na rzecz uczestników projektu pn. „Młodzi Ambitni Wykształceni” na terenie powiatu skierniewickiego”. Zapytanie ofertowe 12/03/2019 19/03/2019 łódzkie, Skierniewicki
Dostawa i montaż-całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 z wyposażeniem oraz pieca do ceramiki Zapytanie ofertowe 05/03/2019 20/03/2019 łódzkie, Skierniewicki
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019 na Wykonawcę robót budowlanych dla projektu pn.”Rozbudowa parteru i zamiana sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej” Zapytanie ofertowe 18/02/2019 05/03/2019 łódzkie, Skierniewicki
PROŚBA O OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA pn.: „Dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury przetwarzania danych na potrzeby projektu „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach” Zapytanie ofertowe 15/02/2019 28/02/2019 łódzkie, Skierniewicki
”Rozbudowa parteru i zamiana sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej” Zapytanie ofertowe 30/01/2019 15/02/2019 łódzkie, Skierniewicki
"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Instalacja do przetwarzania osadów ściekowych powstających w miejskiej oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej, gm. Skierniewice na nawóz organiczno-mineralny wraz z obiektami infrastruktury" Zapytanie ofertowe 14/12/2018 04/01/2019 łódzkie, Skierniewicki

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.