Ogłoszenia z województwa łódzkie, powiat Sieradzki

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 99 wyników.
Zapytanie ofertowe nr 12/UE na dostawę drukarki cyfrowej Zapytanie ofertowe 15/03/2019 15/04/2019 łódzkie, Sieradzki
Zapytanie ofertowe nr 11/UE na dostawę zestawu sprężającego powietrze Zapytanie ofertowe 14/03/2019 21/03/2019 łódzkie, Sieradzki
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem kat. I WJO” wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych dla 11 Uczestników/czek Projektu „Wszyscy pracujemy”. Zapytanie ofertowe 14/03/2019 21/03/2019 łódzkie, Sieradzki
Pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Warta ze szczególnym uwzględnieniem rozbudowy i przebudowy układu gospodarki osadowej” realizowanego w ramach dofinansowania przyznanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna. Zapytanie ofertowe 13/03/2019 29/03/2019 łódzkie, Sieradzki
Dostawa wycinarki plazmowej Zapytanie ofertowe 11/03/2019 19/03/2019 łódzkie, Sieradzki
Dostawa ukosowarki Zapytanie ofertowe 11/03/2019 19/03/2019 łódzkie, Sieradzki
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/KCP/MAW/2019 tytuł: „Kosmetyczka” w ramach projektu „Młodzi Ambitni Wykształceni” Zapytanie ofertowe 08/03/2019 15/03/2019 łódzkie, Sieradzki
Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego Zapytanie ofertowe 01/03/2019 11/03/2019 łódzkie, Sieradzki
Sprzedaż paliwa Zapytanie ofertowe 28/02/2019 08/03/2019 łódzkie, Sieradzki
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/KCP/MAW/2019 pn.: „KURS – spawacz metodą MAG (135)” w ramach projektu „Młodzi Ambitni Wykształceni” Zapytanie ofertowe 26/02/2019 05/03/2019 łódzkie, Sieradzki
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem kat. I WJO” wraz z organizacją i przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych dla 10 Uczestników Projektu „Nowe możliwości”. Zapytanie ofertowe 21/02/2019 28/02/2019 łódzkie, Sieradzki
Zakup i dostawa - Kolumny HPLC Zapytanie ofertowe 20/02/2019 06/03/2019 łódzkie, Sieradzki
Zakup i dostawa - Rękawice nitrylowe Zapytanie ofertowe 20/02/2019 06/03/2019 łódzkie, Sieradzki
Zakup i dostawa - Odczynniki chemiczne Zapytanie ofertowe 20/02/2019 06/03/2019 łódzkie, Sieradzki
Zakup i dostawa - Półmaska filtrująca Zapytanie ofertowe 19/02/2019 05/03/2019 łódzkie, Sieradzki
Zapytanie ofertowe nr UG.EFS.9.2019 na doposażenie kuchni Zapytanie ofertowe 19/02/2019 28/02/2019 łódzkie, Sieradzki
ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO PN. „PRACOWNIK OBSŁUGI SEKRETARIATU Z ELEMENTAMI KSIĘGOWOŚCI I MODUŁEM KOMPUTEROWYM” WRAZ Z ORGANIZACJĄ EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE Zapytanie ofertowe 17/02/2019 27/02/2019 łódzkie, Sieradzki
Dostawa nowego wielofunkcyjnego nośnika urządzeń niezbędnego do realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii ograniczającej degradację nawierzchni drogowych. Zapytanie ofertowe 15/02/2019 15/04/2019 łódzkie, Sieradzki
Dostawa nowej układarki do mas bitumicznych niezbędnej do realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii ograniczającej degradację nawierzchni drogowych. Zapytanie ofertowe 15/02/2019 15/04/2019 łódzkie, Sieradzki
Dostawa dwóch nowych stalowych walców drogowych niezbędnych do realizacji projektu pn. Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii ograniczającej degradację nawierzchni drogowych. Zapytanie ofertowe 15/02/2019 15/04/2019 łódzkie, Sieradzki

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.