Ogłoszenia z województwa łódzkie

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 9250 wyników.
Budowa drogi gminnej w miejscowości Witów Kolonia w kierunku miejscowości Przygłów - III postępowanie Przetarg publiczny BZP 08/12/2018 27/12/2018, godz. 13:00 łódzkie
Modernizacja stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej Przetarg publiczny TED 08/12/2018 15/01/2019, godz. 11:00 łódzkie
Serwisowanie symulatora lotu SU-22 Wynik 08/12/2018 - łódzkie
Serwis pogwarancyjny urządzeń drukujących na rok 2019 Wynik 08/12/2018 - łódzkie
Dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania HIS i EDM wraz z niezbędnym do ich uruchomienia sprzętem realizowana w ramach projektu nr RPLD.07.01.02-10-0077/17 Wynik 08/12/2018 - łódzkie
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000 PLN Inna informacja 08/12/2018 18/12/2018, godz. 23:00 łódzkie
Zakup paliwa do pojazdów Ośrodka Szkolenia Kierowców WIDOK Wiesław Słojewski , Skierniewice , ul.Grzybowa 1 a Zapytanie ofertowe 08/12/2018 17/12/2018 łódzkie, Skierniewicki
„Opracowanie dokumentacji projektowej, dostawa, montaż i uruchomienie kompletów zestawów fotowoltaicznych zamontowanych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Bełchatów” Wynik 08/12/2018 - łódzkie
Dostawa leków różnych w tym leków dla potrzeb Stacji dializ, Poradni nefrologicznej i pacjentów dializowanych otrzewnowo oraz pozostałych preparatów farmaceutycznych Wynik 08/12/2018 - łódzkie
Usługa wywozu i utylizacji odpadów z kompleksów szpitalnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi Wynik 08/12/2018 - łódzkie
Dostawa statków powietrznych - dronów Inna informacja 08/12/2018 21/12/2018, godz. 12:00 łódzkie
Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 710 na odcinku Konstantynów Łódzki – Lutomiersk od km 10+036,00 do km 10+543,00 Inna informacja 08/12/2018 21/12/2018, godz. 09:00 łódzkie
NR 97/ZP/17 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych dla WWCOiT im. Kopernika w Łodzi Inna informacja 08/12/2018 14/12/2018, godz. 09:00 łódzkie
Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – Projekt 2 – Przebudowa i nadbudowa obiektu wraz z rozbiórką, zagospodarowaniem terenu (...) nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 22(...) Wynik 08/12/2018 - łódzkie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego Przetarg niepubliczny 07/12/2018 14/12/2018, godz. 00:00 łódzkie
Pełnienie nadzoru inwestorskiego Przetarg niepubliczny 07/12/2018 14/12/2018, godz. 12:00 łódzkie
OGŁOSZENIE O PROWADZENIU POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA PRZEPROWADZENIE KURSU: „KSIĘGOWOŚĆ OD PODSTAW ORAZ KADRY I PŁACE Z ELEMENTAMI OBSŁUGI KLIENTA” W ZAKRESIE PROJEKTU „PEWNYM KROKIEM w przyszłość :)”,WSPÓŁFINANSOWEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ – NR PROJEKTU POWR.01.02.01-10-0042/17 Zapytanie ofertowe 07/12/2018 14/12/2018 łódzkie
Zakup tomografu optycznego z modułem Angio-OCT Zapytanie ofertowe 07/12/2018 19/12/2018 łódzkie
OGŁOSZENIE O PROWADZENIU POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ „INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE – IPZ” W ZAKRESIE PROJEKTU „PEWNYM KROKIEM w przyszłość :)”,WSPÓŁFINANSOWEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ – NR PROJEKTU POWR.01.02.01-10-0042/17 Zapytanie ofertowe 07/12/2018 14/12/2018 łódzkie
Świadczenie usług polegających na pełnieniu roli Starszego pracownika naukowego/Eksperta ds. biotechnologii w ramach projektu pt. „Opracowanie bioaktywnego bakteriocynowego preparatu pofermentacyjnego wraz z technologią jego wytwarzania” Zapytanie ofertowe 07/12/2018 14/12/2018 łódzkie

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.