Ogłoszenia z województwa kujawsko-pomorskie, powiat Włocławski

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 32 wyników.
Wparcie mentora / coacha dla uczestników projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Zapytanie ofertowe 23/04/2019 02/05/2019 kujawsko-pomorskie, Włocławski
Zapewnienie wyżywienia na szkoleniach zawodowych oraz warsztatach na terenie Włocławka w ramach projektu „Mój region – moja przyszłość, aktywizacja zawodowa osób z województwa kujawsko-pomorskiego” Zapytanie ofertowe 08/04/2019 16/04/2019 kujawsko-pomorskie, Włocławski
Zapytanie ofertowe nr 4/4/L.P.E.M./UE/2019 Dotyczy: Dostawy przecinarki taśmowej wchodzącej w skład Linii do produkcji elementów metalowych Zapytanie ofertowe 04/04/2019 06/05/2019 kujawsko-pomorskie, Włocławski
Zapytanie ofertowe nr 7/4/L.P.E.M./UE/2019 Dotyczy: Dostawy spawarki-metoda MIG wchodzącej w skład Linii do produkcji elementów metalowych Zapytanie ofertowe 04/04/2019 06/05/2019 kujawsko-pomorskie, Włocławski
Zapytanie ofertowe nr 2/4/L.P.E.M./UE/2019 dot. Dostawy wiertarki magnesowej wchodzącej w skład Linii do produkcji elementów metalowych Zapytanie ofertowe 04/04/2019 06/05/2019 kujawsko-pomorskie, Włocławski
Zapytanie ofertowe nr 1/4/L.P.E.M./UE/2019 dot. Dostawy wiertarki kolumnowej wchodzącej w skład Linii do produkcji elementów metalowych Zapytanie ofertowe 04/04/2019 06/05/2019 kujawsko-pomorskie, Włocławski
Zapytanie ofertowe nr 5/4/L.P.E.M./UE/2019 Dotyczy: Dostawy piaskarki do metalu wchodzącej w skład Linii do produkcji elementów metalowych Zapytanie ofertowe 04/04/2019 06/05/2019 kujawsko-pomorskie, Włocławski
Zapytanie ofertowe nr 6/4/L.P.E.M./UE/2019 Dotyczy: Dostawy spawarki-metoda TIG wchodzącej w skład Linii do produkcji elementów metalowych Zapytanie ofertowe 04/04/2019 06/05/2019 kujawsko-pomorskie, Włocławski
Opracowanie dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącej hali segregacji odpadów komunalnych oraz związanych z nią instalacji, sieci, urządzeń infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu - w ramach inwestycji p.n. „Modernizacja istniejącej linii sortowniczej w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu na działkach Nr 189/3, 189/4, 190/2, 192/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Machnacz gm. Brześć Kujawski. Zapytanie ofertowe 03/04/2019 10/04/2019 kujawsko-pomorskie, Włocławski
Zakup i dostawa urządzenia (fabrycznie nowego) w postaci Aparatu do badania temperatury tworzenia wiązania powłoki farby (1 kpl.) Zapytanie ofertowe 18/03/2019 19/04/2019 kujawsko-pomorskie, Włocławski
Zapewnienie wyżywienia na szkoleniach zawodowych oraz warsztatach na terenie Włocławka w ramach projektu „Mój region – moja przyszłość, aktywizacja zawodowa osób z województwa kujawsko-pomorskiego” Zapytanie ofertowe 12/03/2019 20/03/2019 kujawsko-pomorskie, Włocławski
Zapewnienie wyżywienia na szkoleniach zawodowych oraz warsztatach na terenie Włocławka w ramach projektu „Mój region – moja przyszłość, aktywizacja zawodowa osób z województwa kujawsko-pomorskiego” Wynik 11/03/2019 - kujawsko-pomorskie, Włocławski
Zakup i dostawa urządzenia w postaci Szlifierki szerokotaśmowej z odciągiem pyłów Zapytanie ofertowe 02/03/2019 03/04/2019 kujawsko-pomorskie, Włocławski
Zakup prac i materiałów budowlanych celem wykonania modernizacji, przebudowy i budowy wewnętrznych pomieszczeń z ich przeznaczeniem na laboratorium w obecnym budynku hali produkcyjnej Zamawiającego Zapytanie ofertowe 19/02/2019 21/03/2019 kujawsko-pomorskie, Włocławski
Ogłoszenie o naborze ofert na sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne Zapytanie ofertowe 11/02/2019 19/02/2019 kujawsko-pomorskie, Włocławski
Ogłoszenie o naborze ofert na sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne Zapytanie ofertowe 11/02/2019 19/02/2019 kujawsko-pomorskie, Włocławski
Ogłoszenie o naborze ofert na urządzenie do wytwarzania sprężonego powietrza Zapytanie ofertowe 18/01/2019 26/01/2019 kujawsko-pomorskie, Włocławski
Ogłoszenie o naborze ofert na aparaturę pomiarową do oznaczania chropowatości powierzchni metodą mikroskopii optycznej Zapytanie ofertowe 18/01/2019 26/01/2019 kujawsko-pomorskie, Włocławski
Ogłoszenie o naborze ofert na stanowisko Kierownik B+R Zapytanie ofertowe 09/01/2019 17/01/2019 kujawsko-pomorskie, Włocławski
Ogłoszenie o naborze ofert na stanowisko Specjalista B+R Zapytanie ofertowe 09/01/2019 17/01/2019 kujawsko-pomorskie, Włocławski

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.