Ogłoszenia z województwa kujawsko-pomorskie, powiat Świecki

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie. Zapytanie ofertowe 11/10/2019 21/10/2019 kujawsko-pomorskie, Świecki
Generalne wykonawstwo robót budowlanych związanych z budową centrum badawczo-rozwojowego Zapytanie ofertowe 04/10/2019 21/10/2019 kujawsko-pomorskie, Świecki
Roboty drogowe Zapytanie ofertowe 04/10/2019 14/10/2019 kujawsko-pomorskie, Świecki
Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z przebudową drogi dojazdowej Zapytanie ofertowe 04/10/2019 14/10/2019 kujawsko-pomorskie, Świecki
Ponowne ogłoszenie; usługa cateringowa dla pacjentów DDOM Zapytanie ofertowe 30/08/2019 10/09/2019 kujawsko-pomorskie, Świecki
Zapytanie ofertowe nr 4/ITKII/2019 - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „INKUBATOR TWOJEJ KARIERY II" Zapytanie ofertowe 25/08/2019 02/09/2019 kujawsko-pomorskie, Świecki
Przeprowadzenie kursu Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej Zapytanie ofertowe 14/08/2019 22/08/2019 kujawsko-pomorskie, Świecki
Wybór personelu medycznego w Świeciu nad Wisłą Zapytanie ofertowe 09/08/2019 30/08/2019 kujawsko-pomorskie, Świecki
Dostosowanie infrastruktury sieciowo- usługowej tj. budowa sieci LAN w budynkach: 1. Szkoła Podstawowa w Pruszczu, 2. Szkoła Podstawowa w Serocku, 3. Szkoła Podstawowa w Łowinku, 4. Szkoła Podstawowa w Niewieścinie Zapytanie ofertowe 26/07/2019 02/08/2019 kujawsko-pomorskie, Świecki
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Świekatowie Zapytanie ofertowe 24/07/2019 01/08/2019 kujawsko-pomorskie, Świecki
ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usługi na stanowisku e-Mocarza Zapytanie ofertowe 19/07/2019 06/08/2019 kujawsko-pomorskie, Świecki
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dragaczu – IV etap Zapytanie ofertowe 11/07/2019 19/07/2019 kujawsko-pomorskie, Świecki
Zapytanie ofertowe nr 3/ITKII/2019 - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „INKUBATOR TWOJEJ KARIERY II" Zapytanie ofertowe 07/07/2019 15/07/2019 kujawsko-pomorskie, Świecki
Postępowanie na udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie świadczenia usługi przewozowej w Świeciu nad Wisłą Zapytanie ofertowe 24/06/2019 02/07/2019 kujawsko-pomorskie, Świecki
Świadczenie usług cateringowych Zapytanie ofertowe 21/06/2019 01/07/2019 kujawsko-pomorskie, Świecki
Automatyczna sztanca płaska z obrotnicą i breakerem Zapytanie ofertowe 10/06/2019 10/07/2019 kujawsko-pomorskie, Świecki
Świadczenie usługi szkolenia kulinarnego z przygotowania dań włoskich dla 3 pracowników Zapytanie ofertowe 10/05/2019 20/05/2019 kujawsko-pomorskie, Świecki
Wybór lokalu w granicach administracyjnych Miasta Świecie nad Wisłą na prowadzenie działalności określonej w projekcie „Stworzenie skoordynowanego systemu pomocy dla mieszkańców subregionu bydgoskiego w oparciu o funkcjonowanie DDOM oraz medyczną opiekę domową” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych Zapytanie ofertowe 30/04/2019 13/05/2019 kujawsko-pomorskie, Świecki
Zakup wraz z dostawą sprzętu na potrzeby wyposażenia Nowego Szpitala Sp. z o.o. w Świeciu (Postępowanie II).Postępowanie realizowane jest w ramach projektu „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych dla pacjentów Nowego Szpitala w Świeciu Zapytanie ofertowe 20/03/2019 22/04/2019 kujawsko-pomorskie, Świecki
Zakup wraz z dostawą sprzętu na potrzeby wyposażenia SOR w Nowym Szpitalu Sp. z o.o. w Świeciu. Postępowanie realizowane jest w ramach projektu „ Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowym Szpitalu Sp. z o.o.- lokalizacja Nowy Szpital w Świeciu” Zapytanie ofertowe 20/03/2019 22/04/2019 kujawsko-pomorskie, Świecki

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.