Ogłoszenia z województwa kujawsko-pomorskie, powiat Grudziądzki

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Dostawa surowców, półproduktów oraz odczynników Zapytanie ofertowe 04/11/2019 11/11/2019 kujawsko-pomorskie, Grudziądzki
Wykonanie i dostawa urządzeń oraz aparatury naukowo-badawczej. Zapytanie ofertowe 04/11/2019 20/11/2019 kujawsko-pomorskie, Grudziądzki
Usługi edukacyjne i szkoleniowe - projekty grantowe Zapytanie ofertowe 04/11/2019 12/11/2019 kujawsko-pomorskie, Grudziądzki
Wykonanie badań zleconych w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem innowacyjnego modyfikatora procesów fermentacji metanowej Zapytanie ofertowe 04/11/2019 18/11/2019 kujawsko-pomorskie, Grudziądzki
Usługi szkoleniowe - wdrażanie przedsiębiorczości Zapytanie ofertowe 31/10/2019 08/11/2019 kujawsko-pomorskie, Grudziądzki
Szkolenia z zakresu praktycznych aspektów prowadzenia kontroli Zapytanie ofertowe 17/10/2019 25/10/2019 kujawsko-pomorskie, Grudziądzki
Przygotowanie i przeprowadze ie 4 spotkań informacyjno-konsultacyjnych z warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej Zapytanie ofertowe 16/10/2019 24/10/2019 kujawsko-pomorskie, Grudziądzki
Przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjnych: ABC małej firmy Zapytanie ofertowe 16/10/2019 24/10/2019 kujawsko-pomorskie, Grudziądzki
Przeprowadzenie dwóch spotkań informacyjno-konsultacyjnych ABC małej firmy Zapytanie ofertowe 11/09/2019 19/09/2019 kujawsko-pomorskie, Grudziądzki
„Czynna ochrona kumaka nizinnego i salwinii pływającej oraz monitoring ich występowania na obszarze Natura 2000 na terenie PK Góry Łosiowe” Zapytanie ofertowe 04/09/2019 12/09/2019 kujawsko-pomorskie, Grudziądzki
Zapytanie ofertowe nr 03/08/LSR/2019 z dnia 26.08.2019 r. Zapytanie ofertowe 26/08/2019 03/09/2019 kujawsko-pomorskie, Grudziądzki
Zapytanie ofertowe nr 02/08/LSR/2019 z dnia 21.08.2019 r. Zapytanie ofertowe 21/08/2019 29/08/2019 kujawsko-pomorskie, Grudziądzki
Przygotowanie i przeprowadzenie 3 spotkań informacyjno-konsultacyjnych z zakresu projektów grantowych Zapytanie ofertowe 19/08/2019 27/08/2019 kujawsko-pomorskie, Grudziądzki
Rozbudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego PROMYK przy ulicy Waryńskiego o budynek Żłobka na działkach nr 31/59, 31/58, 31/13 w obrębie 73 położonych przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu Wynik 30/07/2019 - kujawsko-pomorskie, Grudziądzki
Przygotowanie i przeprowadzenie 2 spotkań informacyjno- konsultacyjnych dla już istniejących kół gospodyń wiejskich oraz osób zainteresowanych założeniem Zapytanie ofertowe 26/07/2019 05/08/2019 kujawsko-pomorskie, Grudziądzki
ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR PERSONELU MEDYCZNEGO REALIZUJĄCEGO WSPARCIE W CENTRUM KOORDYNACJI W RAMACH PROJEKTU DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ SIRMED I PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA W TROSCE O LOSY MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU INOWROCŁAWSKIEGO Zapytanie ofertowe 24/07/2019 31/07/2019 kujawsko-pomorskie, Grudziądzki
Postępowanie zakupowe dotyczące wyboru dodatkowych wykonawców budowy sieci szerokopasmowej FTTH Obszar ID 3.6.04.07 GRUDZIĄDZKI Zapytanie ofertowe 05/07/2019 07/08/2019 kujawsko-pomorskie, Grudziądzki

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.