Ogłoszenia z województwa dolnośląskie, powiat Wałbrzyski

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 80 wyników.
SZKOLENIA FLORYSTYCZNE Zapytanie ofertowe 12/06/2019 19/06/2019 dolnośląskie, Wałbrzyski
Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą Zapytanie ofertowe 07/06/2019 17/06/2019 dolnośląskie, Wałbrzyski
Usługa przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych Zapytanie ofertowe 29/05/2019 06/06/2019 dolnośląskie, Wałbrzyski
Modernizacja systemu ciepłowniczego osiedla Zapytanie ofertowe 21/05/2019 05/06/2019 dolnośląskie, Wałbrzyski
Dostawa fabrycznie nowej szlifierki sterowanej numerycznie. Nr procedury przetargowej: M/1/2019 Zapytanie ofertowe 13/05/2019 21/05/2019 dolnośląskie, Wałbrzyski
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 90/2019/GW/HP - Roboty budowlane w projekcie (remont klatki schodowej) „Rewitalizacja budynku przy ul. Stanisława Moniuszki nr 26 w Wałbrzychu” Zapytanie ofertowe 08/05/2019 23/05/2019 dolnośląskie, Wałbrzyski
Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego nr 4 w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025. Zapytanie ofertowe 07/05/2019 27/05/2019 dolnośląskie, Wałbrzyski
Rewitalizacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 2 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie nr RPDS.06.03.04-02-0169/16-00 z dnia 24.10.2018 r.) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025. Zapytanie ofertowe 07/05/2019 24/05/2019 dolnośląskie, Wałbrzyski
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 89/2019/GW/HP - Roboty budowlane w projekcie „Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Pługa nr 2 w Wałbrzychu” Zapytanie ofertowe 06/05/2019 21/05/2019 dolnośląskie, Wałbrzyski
Usługę cateringową w ramach realizacji działań w projekcie „Aktywny Start” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja Zapytanie ofertowe 02/05/2019 14/05/2019 dolnośląskie, Wałbrzyski
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 80 2019 GW HP - Roboty budowlane w projekcie „Rewitalizacja budynku przy ul. Stanisława Moniuszki nr 26 w Wałbrzychu” Zapytanie ofertowe 30/04/2019 17/05/2019 dolnośląskie, Wałbrzyski
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 87 2019 GW HP - Roboty budowlane w projekcie „Rewitalizacja budynku przy Al. Wyzwolenia nr 18 w Wałbrzychu” Zapytanie ofertowe 30/04/2019 17/05/2019 dolnośląskie, Wałbrzyski
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 88/2019/GW/HP - Roboty budowlane w projekcie „Rewitalizacja budynku przy ul. Juliusza Słowackiego nr 19 w Wałbrzychu” Zapytanie ofertowe 30/04/2019 17/05/2019 dolnośląskie, Wałbrzyski
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 86 2019 GW HP - Roboty budowlane w projekcie „Rewitalizacja budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza nr 5 w Wałbrzychu” Zapytanie ofertowe 30/04/2019 17/05/2019 dolnośląskie, Wałbrzyski
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 82/2019/GW/HP - Roboty budowlane w projekcie „Rewitalizacja budynku przy ul. Andrzeja Szmidta nr 3 w Wałbrzychu” Zapytanie ofertowe 30/04/2019 17/05/2019 dolnośląskie, Wałbrzyski
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 79/2019/GW/HP - Roboty budowlane w projekcie „Rewitalizacja budynku przy ul. Stanisława Kunickiego nr 8 w Wałbrzychu” Zapytanie ofertowe 30/04/2019 17/05/2019 dolnośląskie, Wałbrzyski
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 85 2019 GW HP - Roboty budowlane w projekcie „Rewitalizacja budynku przy ul. Piotra Skargi nr 12 w Wałbrzychu” Zapytanie ofertowe 30/04/2019 17/05/2019 dolnośląskie, Wałbrzyski
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 81/2019/GW/HP - Roboty budowlane w projekcie „Rewitalizacja budynku przy Al. Wyzwolenia nr 55 w Wałbrzychu” Zapytanie ofertowe 30/04/2019 17/05/2019 dolnośląskie, Wałbrzyski
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/RPO/9.1.1/AZ Zapytanie ofertowe 30/04/2019 09/05/2019 dolnośląskie, Wałbrzyski
Zapytanie ofertowe nr 11/RPO/9.1.1/AZ Zapytanie ofertowe 30/04/2019 09/05/2019 dolnośląskie, Wałbrzyski

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.