Ogłoszenia z województwa dolnośląskie, powiat Jeleniogórski

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 57 wyników.
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy, któremu zostanie zlecone wykonanie usługi planowanej w ramach projektu pt. „System adaptacji szybowca dla osób niepełnosprawnych” ubiegającego się o dofinansowanie - w ramach programu POIR „Szybka ścieżka – Dostępność Plus” - Działanie 3/1.1.1/2019 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Zapytanie ofertowe 21/05/2019 30/05/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
„Dostawa sprzętu komputerowego” w ramach projektu: Ocalmy pamięć Karkonoszy!, Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630 Zapytanie ofertowe 09/05/2019 17/05/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Zorganizowani wyjazdu do Karpacza wraz z noclegiem i wyżywieniem dla 20 osób w okresie od 03.06.2019 do 5.06.2019 w ramach projektu pn. „Aktywni- Samodzielni Szczęśliwi- aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi, dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” Zapytanie ofertowe 02/05/2019 10/05/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas dwudniowego szkolenia w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy” Zapytanie ofertowe 29/04/2019 08/05/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
dot. usługi hotelowejdla grupy 15 uczniów i 2 opiekunów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w celu pobytu uczniów na 2 dniowych zawodoznawczych wycieczkach do firm, realizowanych w ramach projektu „Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści - zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów techników poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim”. Zapytanie ofertowe 26/04/2019 07/05/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Świadczenie usługi cateringowej na terenie Kowar w ramach projektu "Człowiek dla Natury - Natura dla Człowieka. Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000” (Umowa nr POIS.02.04.00-00-0057/16-00) Zapytanie ofertowe 25/04/2019 08/05/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
„Pełnienie funkcji reportera - dziennikarza” w ramach projektu: Ocalmy pamięć Karkonoszy!, Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630 Zapytanie ofertowe 24/04/2019 02/05/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/04/RS/2019 Zapytanie ofertowe 16/04/2019 23/04/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Świadczenie usługi szkoleniowej dla personelu medycznego w zakresie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych w związku z organizacją szkolenia w ramach projektu „Jak ratujecie u Was?” w dniach 13-14.05.2019 r. Zapytanie ofertowe 11/04/2019 19/04/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Świadczenie usług hotelowych i gastronomicznych w związku z organizacją szkolenia dla personelu medycznego w ramach projektu „Jak ratujecie u Was?” w dniach 13-14.05.2019 r. Zapytanie ofertowe 11/04/2019 19/04/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Termomodernizacja budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 57 w Karpaczu. Zapytanie ofertowe 05/04/2019 24/04/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
EKK-J/5/2019 Zapytanie ofertowe 02/04/2019 10/04/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Noclegi z wyżywieniem dla 33 osób w dniach 24.06 - 06.07.2019 w Karkonoszach Zapytanie ofertowe 28/03/2019 10/04/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Zapewnienie sal szkoleniowych wraz z usługą przygotowania i podawania wyżywienia, serwisu kawowego oraz zapewnienie noclegów wraz ze śniadaniem dla uczestników warsztatów Zapytanie ofertowe 03/03/2019 11/03/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Wykonanie 2 filmów informacyjno- promocyjnych. Zapytanie ofertowe 01/03/2019 08/03/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Dostawa nitów Zapytanie ofertowe 28/02/2019 07/03/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Zapytanie ofertowe na organizację trzech 2,5 dniowych szkoleń w Karpaczu Zapytanie ofertowe 28/02/2019 11/03/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Przebudowa oraz remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania części sutereny na cele utworzenia cyfrowego centrum inicjatyw karkonoskich Zapytanie ofertowe 27/02/2019 15/03/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Dostawa części elektrycznych Zapytanie ofertowe 20/02/2019 27/02/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Wykonanie 2 filmów informacyjno – promocyjnych. Zapytanie ofertowe 19/02/2019 26/02/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.