Ogłoszenia z województwa dolnośląskie, powiat Jeleniogórski

wróć do listy

Nazwa oferty Tryb Data publikacji Termin składania Region
Znaleziono 51 wyników.
ZAPYTANIE OFERTOWE Na świadczenie usługi wyżywienia dzieci (catering) Zapytanie ofertowe 12/07/2019 24/07/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Świadczenie usług hotelowych i gastronomicznych w związku z organizacją ćwiczeń służb ratownictwa medycznego Zapytanie ofertowe 10/07/2019 18/07/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Dostawa czujników ciśnienia Zapytanie ofertowe 05/07/2019 12/07/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego i pozostałego wyposażenia wraz z oprogramowaniem Zapytanie ofertowe 03/07/2019 11/07/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zakupu wyposażenia zaplecza rehabilitacyjnego Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) dla projektu pn.: „DDOM EMC w Kowarach” Zapytanie ofertowe 02/07/2019 10/07/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Szklarskiej Porębie, poprzez rozbudowę i przebudowę budynku byłej stolarni WOP przy ul. 1 Maja na potrzeby budynku biurowo-socjalnego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Szklarskiej Porębie” Zapytanie ofertowe 27/06/2019 02/07/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Dostawa wyposażenia do pracowni informatycznej Zapytanie ofertowe 26/06/2019 05/07/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Dostawa wyposażenia do pracowni gastronomicznej Zapytanie ofertowe 26/06/2019 05/07/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Usługi badawcze Zapytanie ofertowe 24/06/2019 24/07/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Dostawa serwera oraz wyposażenia dodatkowego Zapytanie ofertowe 24/06/2019 02/07/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Zapytanie ofertowe nr 1/2019/Jelenia Góra Zapytanie ofertowe 19/06/2019 01/07/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
2/CAL/LJ/2019 realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu cyklu ośmiu dwudniowych warsztatów Panelu Kompetencji Społecznych Zapytanie ofertowe 17/06/2019 24/06/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Dostawa kamery cyfrowej wraz z wyposażeniem oraz jednego komputera przenośnego Zapytanie ofertowe 12/06/2019 20/06/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Wykonanie badań rezonansowych i analiz flatterowych samolotu Flaris Zapytanie ofertowe 07/06/2019 14/06/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zakupu wyposażenia zaplecza rehabilitacyjnego Dziennego Domu Opieki Medycznej (DDOM) dla projektu pn.: „DDOM EMC w Kowarach” Zapytanie ofertowe 06/06/2019 17/06/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Wykonanie badań rezonansowych i analiz flatterowych samolotu Flaris Zapytanie ofertowe 06/06/2019 14/06/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Dostawa sprzętu fotograficznego Zapytanie ofertowe 28/05/2019 06/06/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy, któremu zostanie zlecone wykonanie usługi planowanej w ramach projektu pt. „System adaptacji szybowca dla osób niepełnosprawnych” ubiegającego się o dofinansowanie - w ramach programu POIR „Szybka ścieżka – Dostępność Plus” - Działanie 3/1.1.1/2019 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 Zapytanie ofertowe 21/05/2019 30/05/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
„Dostawa sprzętu komputerowego” w ramach projektu: Ocalmy pamięć Karkonoszy!, Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630 Zapytanie ofertowe 09/05/2019 17/05/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski
Zorganizowani wyjazdu do Karpacza wraz z noclegiem i wyżywieniem dla 20 osób w okresie od 03.06.2019 do 5.06.2019 w ramach projektu pn. „Aktywni- Samodzielni Szczęśliwi- aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością i zaburzeniami psychicznymi, dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym” Zapytanie ofertowe 02/05/2019 10/05/2019 dolnośląskie, Jeleniogórski

Podczas aktywowania darmowego testu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu, według odpowiednich słów kluczowych, fraz czy kodów CPV.